Geçmeli Duvar Blokları

Dolu Bims Blokları

Asmolen Serisi

SW Serisi

Hakkımızda

Pomza Blok, Türkiye’nin sahip olduğu bims rezervlerini en etkin şekilde hem Türk inşaat sektörüne hem de dünya pazarına sunarak , Türkiye’nin yükselen gücünde söz sahibi olma gayesindedir. Bu uğurda Pomza Blok; nitelikli ürün ve saygın bir hizmet sunabilmek adına sahip olduğumuz fiziki ve beşeri kaynakları maksimum fayda ile kullanmayı hedeflemektedir. Nitekim ülkemizde özellikle İç Anadolu Bölgesi’nden çıkarılmakta olan bims agregası kalite yönünden dünya standartlarının üzerindedir.

 

Hakkımızda

Kullanım Yerleri;

  • İnşaat yapı endüstrisinde,
  • Tekstil endüstrisinde,
  • Ziraat, tarım endüstrisinde,
  • Kimya endüstrisinde,
  • Kişisel bakım-kozmetik endüstrisinde,
  • Sağlık ve diğer endüstri dalları,
  • Ayrıca, son yıllarda yapılan araştırmalarda kimya endüstrisinde zeolit yapımında,
  • DNA ekstraksiyonunda,
  • Atık su arıtımında,
  • Kataliz üretiminde kullanım olanakları bulmuştur
Image
Pomza Blok | Bims, Pomza, Bims Blok ve Türevleri

Bims Nedir?

Volkanizma sonucu oluşan, kristalize, birbirinden bağımsız, süngerimsi, fiziksel ve kimyasal etkilere karşı dayanıklı, doğal volkanikkayaçtır. Bims taşı, teknik terminolojide ‘doğal agrega’ olarak nitelenmekte olup, ‘pomza taşı’ olarak da adlandırılmaktadır. Bims taşının kırma, eleme ve boyutlandırma ile elde edilmiş farklı tane boyutlarındaki malzeme haline ‘bims agregası’ adı verilmektedir.

Haberler & Blog

Güncel Haberler