Kalite Politikamız


 • Anasayfa
 • Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

<p>         Türkiye’de hem devlet imkanlarının hem de özel sektörün bims agregası konusunda yaptığı çalışmalar neticesinde, sektörel bilinç ve üretim oranı gitgide artmakta buna paralel ihracatta da payını artırmaktadır. Ancak, ne yazık ki üretim aşamasında halen ilkel metodlar kullanılmaktadır. Henüz standartizasyon ve kalibrasyon sağlanabilmiş değildir. Pomza Blok, sektörde gerçekleştirdiği analiz ve araştırmalar neticesinde Türkiye’deki mevcut eksiklikleri giderebilmek adına üretim ve reklam aşamalarında çalışmalar gerçekleştirmektedir.</p>

<p>          Bims agregasından mamul yapı elemanlarının kullanımı ve uygulama prensiplerini içermekte olan TS EN 771-3 standartları ile hammadde değerlerini standartize etmekte olan TS EN 1745, Pomza Blok kalite standartlarının temelini oluşturmaktadır. Ayrıca esas karışım harcı T.S. 3234 , kalıp tipleri T.S. 2823  ile uyumlu şekilde üretilmekte ve uygulanmaktadır. . Bu anlamda etkin kalite kontrol süreçleri sürdürülmekte, nitelikli bir ürün ortaya konulması adına titizlikle çalışılmaktadır.</p>

Kullanım Yerleri;

 • İnşaat yapı endüstrisinde,
 • Tekstil endüstrisinde,
 • Ziraat, tarım endüstrisinde,
 • Kimya endüstrisinde,
 • Kişisel bakım-kozmetik endüstrisinde,
 • Sağlık ve diğer endüstri dalları,
 • Ayrıca, son yıllarda yapılan araştırmalarda kimya endüstrisinde zeolit yapımında,
 • DNA ekstraksiyonunda,
 • Atık su arıtımında,
 • Kataliz üretiminde kullanım olanakları bulmuştur